Metha Stuart Wallace

Metha Stuart Wallace er uddannet indenfor design og keramik i England og Danmark. Den drivende kraft har været at forstå materialekvalitet i relation til form og funktion og altid sætte materialet i fokus ved f.eks. ikke at lade glasering tage opmærksomheden væk fra lerets iboende unikke egenskaber. Betragter og beundrer ofte tidligere tiders keramik for dets langtidsholdbare og tidløse kvaliteter. Bæredygtigt design opnås gennem opmærksomhed på kvalitet over kvantitet, og produktionsmetode og materialer vælges med det formål at have den mindst mulige indvirkning på miljø og ressourcer.

Metha Stuart Wallace is trained in design and ceramics in England and Denmark. The driving desire has been through making, and understanding qualities of material in relation to form and function. Always aiming for the material to be in focus, for example, glazing should not distract from the unique qualities of the clay itself. Often looking at ceramics from times past for its enduring and timeless qualities. Sustainable design is achieved through an attention to quality above quantity, and the choice of production and materials are intended to have a minimal impact upon environmental resources.

Produktgalleri